Ingen tegn på forurenet vand efter gennmbrydning af vold med tungmetalholdig jord

Foto: Henrik Buhl (CC BY 3.0)

Vandprøver foretaget af Halsnæs Kommune viser viser ikke tegn på øget forurening af vandet i Roskilde Fjord efter, at volden med tungmetalholdig jord nær Slaggemolen er blevet gennembrudt.

Den tungmetal holdige jord stammer fra stålvalseværket i 1970’erne og 1980’erne. Fornyligt gravede virksomheden De Nova gennem en af voldende tæt ved vandet.

Borgmester Steen Hasselriis er glad for, at der nu er afklaring omkring vandkvaliteten og ulykkens omfang.

– Det er naturligvis glædeligt, at der ikke er sket en påvirkning af fjorden i forbindelse med gennembrydningen af volden. Samtidig underbygger det vores faglige vurdering i første omgang om, at der var en meget lille sandsynlighed for, at gravearbejdet havde medført forurening af fjorden. Med målingerne har vi fået syn for sagn, og kan nu komme videre i arbejdet med at sikre, at DeNovas arbejde i området overholder alle gældende regler, udtaler Steen Hasselriis.

Der er generelt målt lave koncentrationer af de analyserede tungmetaller, som alle ligger under eller er på niveau med de fastsatte miljøkvalitetskrav. Værdierne er på niveau med målinger foretaget tilbage i 1987.

Det er koncentrationen af tungmetallerne bly, cadmium, chrom, kobber, nikkel og zink, der er målt i forbindelse med vandprøverne.

Prøverne er i alt foretaget tre forskellige steder for at skabe vished omkring vandkvaliteten. En på hver side af den dæmning, der er lavet mellem den gennembrudte kystvold og Slaggemolen, og en prøve 300 meter sydvest for dæmningen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *